(Last Updated On: 11. maj 2021)

Det nordlige Stevns skal have to nye badebroer

Af Klaus Slavensky

Der er flere nyskabelser på vej til Strøby Egede, hvor den gamle badebro netop er blevet sat op, samtidig med at der etableres nye overgange over den trafikerede Stevnsvej. (Foto: Klaus Slavensky)

Borgerforening: Strøby Egede er ifølge kommuneplanen, og befolkningsprognoser frem til 2026, den by på Stevns, hvor nybyggeri og tilflytning vokser mest, og forventes at overstige 4.500 beboere.

Byen ligger mellem Tryggevælde Å og kystlinjen til Øresund, og netop tætheden til havet øger borgernes behov for tilstrækkelige og sikre badebroer.

Permanent stel

Fornyligt opsatte Strøby Egede Borger- og Grundejerforening den gamle, slidte badebro ved Strandparksvej, men vand, vind og vejr har tæret på den, så den er tæt på sidste anvendelsesdato.
Derfor har foreningen taget initiativ til at skaffe to nye broer i området, en i området ved Strandparksvej og Solgårdsparken, og en ved Bådklubben Ege på Kystvejen.

Christian Weber fra Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, står sammen med resten af en relativ ny bestyrelse bag det store broprojekt, som de nu gør det en folkesag, hvor alle kan give et bidrag. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Bestyrelsesmedlem i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, Christian Weber, som er medansvarlig for broprojekterne, fortæller, at han håber på, at de nye broer kan opsættes allerede i denne sæson.

– Vi har fået tilladelse til broen ved Ege, og afventer det formelle tilsagn fra kommunen vedrørende broen ved Strandparksvej inden for kort tid. Begge får et permanent stel, så det blot er selve brofagene, der skal tages ind og ud to gange årligt, og ikke som nu at alt skal op og ned hvert år, siger han med henvisning til, at man i dag skal sætte broen op fra bunden, siger han.
180.000 kr. per styk

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening har afsat 90.000 kr. til hver bro, som vil koste 180.000 kr. stykket. Men hvordan vil foreningen skaffe den resterende finansiering?

– Det skal primært ske via firmasponsorater og private donationer. Vi har allerede fået 30.000 kr. ind i sponsorater efter ganske få dage, og vi oplever generelt en rigtig stor opbakning samt et ønske fra borgerne om nye, moderne og sikre broer. Vi håber på stor lyst til at bidrage økonomisk til, at de nye broer bliver en realitet allerede denne sommer, forklarer Christian Weber.

Køb et navneskilt

– Sikkerheden for brugernes færden på broerne betyder meget, især med den øgede trafik vi ser på broerne hvormed både børn, hunde, unge og ældre skal passere hinanden sikkert, og i juni måned får broerne ofte besøg af mange studenter-kørsler, fortæller Christian Weber, der tilføjer:

– Flotte offentlige broer, og andre gode anlæg, er endvidere med til at brande vores dejlige kystby.

Foreningen vil om kort tid lancere en officiel fundraising kampagne, hvor virksomheder kan give et sponsorat fra 2.500 kr. og opefter, og private kan ”købe et bræt” på broen for 1.000 kr., og på ”deres bræt” får man et lille fint messingskilt med fx familienavnet indgraveret i. Den private kampagne vil køre via MobilePay.

Ege har førsteprioritet

Christian Weber oplyser, at når de første 90.000 kr. er indsamlet, så vil første bro blive bestilt, og nummer to når de sidste 90.000 er i hus.

– Fra vi bestiller vil der gå ca. 6 uger til opsætning, lyder det fra Christian Weber, der tilføjer, at broerne vil blive 150 cm brede, have et brohoved og få to gode, brede trapper, men broerne vil dog ikke kunne fungere som anlægsbro eller kajakbro.

”Hvad sker der hvis ikke I når det økonomiske indsamlingsmål? Bliver det storstilede broprojekt så opgivet?”

– Nej, de opgives ikke, men vil så blive realiseret på et senere tidspunkt. Ege har førsteprioritet da deres bro står overfor større renoveringsarbejde, hvor imod den ved Strandparksvej godt kan benyttes endnu. Bestyrelsen har afsat 90.000 til hver bro, og selv om vi først nu lancerer broprojekterne, har vi allerede nået 30.000 kr. og de bruges på Ege. Men ja, hvis projekterne ikke bliver realiseret, så går de donerede og sponsorerede midler retur til de venlige folk, som har bidraget. Men selvfølgelig bliver broprojektet til virkelighed, lyder det fra Christian Weber.

Skriv en kommentar