(Last Updated On: 29. januar 2018)

Kommunen og Stevns Erhvervsråd går sammen om fremstød for landsbyerne.
(Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Under kommunalvalgkampen blev der sat fokus på at bedre forholdene for landsbyerne på Stevns.

Nu vil Udvikling Stevns gøre en indsats for at starte et landsbyklyngeprojekt.

Attraktiv bosætning

Siden 2015 har Udvikling Stevns forvaltet de såkaldte LAG-midler, der bl.a. gives til projekter, som vil styrke attraktiviteten af bosætningsområderne, herunder både byområderne og landsbyerne, så Stevns kan markedsføres som et attraktivt bosætningsområde.

Ifølge koordinator Thomas Christensen betyder det, at sammenhængskraften og samhørigheden i Stevns og i lokalsamfundene rundt om i kommunen skal fremmes.

Men der har ikke været indsendt projekter til LAG-midlerne om dette, hvorfor der nu er etableret et samarbejde med Frivillighedscenteret og Stevns kommune for at sætte skub i opfyldelsen i at fremme idérigdommen.

Forventet tilflytning

I 2018 forventes der ifølge bemærkninger til budgetforliget, at være 22.492 borgere i kommunen, hvilket er en stigning på 232 personer.
Frem til 2021 forventes befolkningen at stige med 615 borgere eller 2,7 pct.

Visioner for landdistrikter

Der skal derfor etableres en styregruppe, fortæller Thomas Christensen, og så skal der tages kontakt til landsbyer og “toneangivende foreninger.”

Den 5. marts forventes der afholdt arrangementet “Vision for Stevns som landdistrikt – mod en landdistriktspolitik”, hvor alle kan deltage.

Derefter vil der blive lavet borgerundersøgelser, opbygget en fælles kommunikationsplatform, afholdt et aktørtopmøde, og senere et fællesmøde med Stevns Erhvervsråd for endelig at slutte af med en “Landdistriktskonference Stevns”.

– Jeg forventer at alt dette sker i 2018, slutter Thomas Christensen.

sky

 

Skriv en kommentar