(Last Updated On: 1. september 2015)

Indbrud-hoveddørSTEVNS: Midt- og Vestsjællands Politi glæder sig sammen med mange andre politikredse over, at der er sket et markant fald i indbrud i beboelse. I sommerugerne 27 til 32 er antallet af indbrud faldet fra 333 sidste år til 213 indbrud i år. Det svarer til et fald på 36 procent.

“Vi har ikke en entydig forklaring på, hvorfor faldet er så markant, men vi vil gerne pege på, at indbrud har haft politiets bevågenhed i flere år, hvor der er gjort en aktiv indsats for at efterforske indbrud. En anden årsag er helt givet også, at borgerne ringer til politiet, når de ser noget mistænkeligt, og mange sikrer deres bolig bedre end tidligere,” siger politiinspektør Svend Foldager.

Selv om tallene er positive, vil politiet ikke slække indsatsen på området. Det vil fortsat være et område, som politiet vil have stor fokus på.

Antal indbrud i ugerne 27 til 32 i Midt- og Vestsjællands Politikreds:

Uge/år 2011 2012 2013 2014 2015
27 46 52 80 66 46
28 50 101 64 69 31
29 68 102 76 49 57
30 44 78 79 64 36
31 58 71 93 30 22
32 66 54 68 55 21
I alt 332 458 460 333 213

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

 

Skriv en kommentar