(Last Updated On: 15. november 2017)

Nordstevns savner en udviklingsplan, en omfartsvej og mere borgerservice

Her er det Betina Baden, fri kandidat fra Strøby Egede, som har ordet. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby: Også vælgermødet i Strøbyhallen blev velbesøgt med 180 borgere, som var mødt op søndag aften for at høre kandidaternes politiske visioner for fremtidens Strøby og Strøby Egede.

Alle partier og lister var repræsenteret i panelet, som bestod af: Thor Grønbæk – Borgerlisten Stevns (L), Willy Karlslund – Enhedslisten (Ø), Line Krogh Lay – Radikale Venstre (B), Dorthe Winberg – Det konservative Folkeparti (C), Steen S. Hansen – Socialdemokratiet (A), Michael Graakjær – Socialistisk Folkeparti (F), Rasmus Englund – Liberal Alliance (I), Betina Baden – fri kandidat, Mogens Haugaard Nielsen – Nyt Stevns (N), Anette Mortensen – Venstre (V) samt Peter Wulff – Dansk Folkeparti (O).

Arrangørerne var de to lokale kandidater: Betina Baden og Dorthe Winberg, som udover at stille op til kommunalvalget også begge er en del af »Netværk Strøby Egede – Borgerdreven Udvikling«.

Charlotte Agerslet Hansen var aftenens ordstyrer.

Trafik, kystsikring og bosætning

Den indledende runde gav paneldeltagerne mulighed for at præsentere deres visioner for området.

Alle pegede de på vigtigheden af at løse de trafikale problemer, der kun bliver større med den øgede bosætning, som Strøby Egede oplever.

– Strøby Egedes største attraktion er samtidig dens største udfordring. Byen ligger mellem ådal og kyst, men den er svær at komme igennem, sagde Line Krogh Lay.

Kystsikring blev også nævnt af flere, ligesom en udviklingsplan inklusiv en trafikplan for Strøby Egede er en nødvendighed.

Under henvisning til, at den siddende kommunalbestyrelse har haft fire år til at udarbejde planer for området, spurgte Betina Baden:

– Hvor er planen henne? Nu må vi se og stramme hjelmen og komme igang, sagde hun.

– Vi kan ikke blive ved med bare at udvide. Vi må udvikle Strøby Egede – med borgerinddragelse og en klar helhedsplan, sagde Peter Wulff, som også stillede spørgsmålstegn ved lokalplansarbejdet – med henvisning til lokalplan 160, som efter borgermøde, stor modstand og indsigelser blev standset i november 2016.

Fire ønsker

Blandt borgerne var Carsten Seersholm, der beskrev Strøby Egede som »underforsynet med borgerservice«, og han havde fire konkrete ønsker for området: En genbrugsplads og flere offentlige affaldsbeholdere, en borgerservice, et forsamlingslokale og flere læger.

Der kom ingen løfter om en genbrugsplads, ej heller var der lovning på at komme lægemanglen til livs

– Det er en vanskelig opgave, og lægemanglen giver store udfordringer i landkommunerne, sagde Mogens Haugaard Nielsen, mens Anette Mortensen opfordrede til at stemme på Lene Madsen Milner, den lokale Venstre-kandidat til Regionsrådet.

Til gengæld var flere i panelet lydhøre overfor idéen om et medborgerhus og en borgerservice.

– Jeg er enig i, at der godt måtte være lidt mere hjælp til borgerne heroppe. Og med hensyn til et lokale, lad os finde et med samme, sagde Dorthe Winberg.

Fra Thor Grønbæk var der dog fire klare nej’er:

– Nej, nej, nej og nej. Det har vi ikke råd til, sagde han og tilføjede:

– Ja, okay, så lad være at stemme på mig, men sådan er det bare!

Hans udmelding blev kvitteret med klapsalver fra mange af de fremmødte.

Omfartsvej før statsvej

Tidligere på ugen gæstede Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen Strøbyhallen til et debatmøde, arrangeret af Venstre Stevns.

– Han sagde, at det kan have lange udsigter: I bedste fald 5 til 6 år, i værste fald 10 til 12 år, før vejen står færdig. Til gengæld sagde han også, at man ikke laver forundersøgelse, uden at der kommer en vej, oplyste Anette Mortensen.

Flere i panelet gav udtryk for, at 10 til 12 år er for lang tid at vente på at få løst de trafikale udfordringer, og at løsningen på den kortere bane er at få etableret en omfartsvej uden om Strøby Egede.

– Vi gider ikke vente længere på en statsvej. Vi må på lokalt plan tage beslutning om at anlægge en omfartsvej, sagde Willy Karlslund, der også nævnte, at der skal kompenseres med erstatningsnatur, om vejen går gennem Natura-2000 området.

– Vi skal selv komme med en løsning til en omfartsvej, og vi har pengene til det i kommunekassen, sagde Steen S. Hansen.

Steen S. Hansen forklarede også, at han forudser, at Vejdirektoratet næste år i juni peger på den nordlige linjeføring for en statsvej fra Stevns til motorvejsnettet.

– Sker det, siger de samtidig, at vejen kan føres over Ådalen gennem en dispensation fra miljølovgivningen. I så fald kan kommunen få grønt lys til en omfartsvej, og behøver ikke at vente på, at statsvejen bliver en realitet, forklarede han.

Penge til en vej

I den afsluttende runde kommenterede borgmester Mogens Haugaard Nielsen udtalelsen fra Steen S. Hansen om finansiering af en omfartsvej:

– Den største overraskelse for mig i aften var at høre Steen S. Hansen sige, at vi har penge i kassen til at bygge en omfartsvej. Det vidste jeg ikke, sagde han.

Steen S. Hansen fik ikke mulighed for at svare, men han har efter mødet sendt redaktionen en mail, hvor han tilbageviser Mogens Haugaard Nielsens udsagn:

– Vi nærmer os 175 millioner i gennemsnit for året 2017. For at Stevns Kommune overholder ’vejledningen’ fra Indenrigsministeriet om anbefalet likviditet, skal Stevns kommune have 80 millioner i kassen i gennemsnit. Det vi sige, at det ikke er penge, som mangler i kassen, men vi kan blive presset på anlægsrammen, såfremt vi bygger omfartsvejen uden om Strøby Egede, skriver han.
rmh

 

Skriv en kommentar