(Last Updated On: 27. januar 2020)

Havnebassin og indsejling i Bøgeskov Havn bliver oprenset. 5.000 kubikmeter sand fjernes

Uddybningsfartøjet John Madsen er i gang og vil i løbet af et par uger genskabe en vanddybde på 2,30 meter i Bøgeskov Havn. (Foto: Palle Christensen)

Holtug Bøgeskov: I disse dage tager Bøgeskov Havn et syvmileskridt frem i den livreddende proces, som er forløbet, siden havnen for halvandet år siden blev medlemsejet:

Havnebassin og indsejling oprenses, så tidligere tiders vanddybde genoprettes, og så langt de fleste lystfartøjer fremover kan besejle havnen.

– Økonomisk er det en stor mundfuld for havnen, men med god hjælp fra vores hidtidige hovedsponsorer, Stevns Brands Fond og Østsjællands Andelsvaskeris Fond, kan vi nu gennemføre det længe ønskede oprensningsprojekt, der er helt afgørende for havnens fortsatte eksistens, siger Palle Christensen, talsmand for Foreningen Bøgeskov Havn.

Uddybningsfartøjet John Madsen fra Peter Madsen Rederi vil på et par uger genskabe en vanddybde på 2,30 meter i havnebassin og i indsejling ved molehovederne. Havnen opretholder selv vanddybden i størsteparten af selve indsejlingen ved hjælp af kutteren Sandormen.

Der skal fjernes 5.000 kubikmeter tilsandingsmateriale fra havnen. Efterhånden som det graves op fra havnebunden, lastes det på uddybningsfartøjet og sejles ud på havet, hvor det dumpes på en plads, som myndighederne har anvist. Havnen har fået en såkaldt klaptilladelse, som tillader dumping – eller klapning, som det heder i fagsproget – af 5.000 kubikmeter årligt på pladsen til søs.

– Efter oprensningen kan vi i havnebestyrelsen med sindsro se frem til sejlsæsonen 2020. Vi glæder os til at byde fastliggere og gæstesejlere velkommen til havnen, som nu – ud over passende vanddybde – vil byde på nyrenoveret vestmole, nyt elsystem og nye bordbænkesæt, fastslår Palle Christensen.

Også i år indbydes til havnefest for alle interesserede. Det bliver pinselørdag den 30. maj.

Skriv en kommentar