(Last Updated On: 27. august 2015)

Det første foto viser, hvordan Rødvig Strand ser ud efter ti dages østenvind. Fotoet er taget den 23. august i år. De følgende to billeder er fra Badeanstalten Valkyrien og Køge Sønderstrand. (Fotos: Torben Henriksen)

Af:
Torben Henriksen
Formand f. Grundejerforeningen Strandager

Der har i de seneste år været en del polemik om lugtgener fra opskyllet fedtemøg på stranden vest for Rødvig Havn, især i det ”sure hjørne”. NFK, Natur-, Fritids- & Kulturudvalget, har set sig nødsaget til at søge konsulentbistand hos DHI, Dansk Hydraulisk Institut, som er fremkommet med seks forslag.

Disse forslag blev beskrevet i Dagbladet, hvorfor grundejerforeningerne Samejet Klintebakken, Strandager samt Hotel Klinten indkaldte NFK til et møde, hvor vi redegjorde for vores holdning til løsning af problemet: Fjern T-høfden og alle de sten og mindre høfder langs stranden, der hindrer fedtemøget i at drive videre mod vest, og tilfør sand, så det ”sure hjørne” bliver jævnet ud – længere er den ikke! Hvis vi har meget sydlig vind og fedtemøget hober sig op på stranden alligevel, må vi fjerne det maskinelt. Her har NFK så en opgave med at finde en aftager (biogas eller landbrug), der kan aftage det.

Derfor er det med stor undren, at vi kan læse i Dagbladet, at NFK arbejder videre med forslag om en toetages badeanstalt på pæle, en ekstra høfde samt en promenade – alt sammen til en pris på 10 mio. kroner?

Kære NFK, hold nu fokus på problemet! Ovenstående fjerner ingen lugtgener fra fedtemøg. Ingen har bedt om en ”fancy” badeanstalt, og flere høfder vil kun forværre problemet.

Stranden i Rødvig skal vedblive med at være en børnevenlig strand, hvor ungerne kan grave og soppe uden problemer.

Prøv at se på billederne fra Køge Sønderstrand & Badeanstalten Valkyrien – her har DHI også været konsulenter. Sådan skal vores strand i hvert fald ikke se ud! Jeg har også taget et billede fra stranden i Rødvig efter ti dages østenvind, taget den 23. august 2015.

Brug de 10 mio. kroner på en ny sportshal og boldbane på Damgårdens jorde, når den tid kommer, og spar så alle de dyre konsulentudgifter.

Turisterne skal nok komme, bare det ikke stinker i hele byen.

 

Note fra redaktion:
Beskrivelse af de seks alternativer, som Torben Henriksen refererer til. NFK-udvalget har på deres seneste møde den 13. august besluttet at anbefale at indarbejde midler i kommunens investeringsoversigt med fokus på løsning tre og løsning seks:

Alternativ 1: Et stort forland med klitbeplantning på forlandet og på bagstranden af den udrykkede strand skaber et stort sammenhængende strandområde med mulighed for at imødekomme mange besøgende og skabe et varieret landskab mellem byområdet og sandstranden. Forlandet beskyttes med en stenkastning imod syd og øst. Badetrapper på forlandets sydlige side samt en grøn belægning med klitbeplantning, marhalm, integrerer forlandet i landskabet. Pris 13 mio. kroner.

Alternativ 2: Mindre forland med delvis klitbeplantning. Et mindre forland, som en udvidelse af det eksisterende forland ”Fortet” skaber en øget strand med mulighed for arealer med klitbeplantning mellem byområdet og sandstranden. Forlandet konstrueres i princippet på samme måde som i alternativ 1, men i mindre dimensioner. Forlandet kan også udføres med overflade i beton som anvendt ved Bellevue Strand og eventuelt udstyres med badetrapper. Pris 9,1 mio. kroner.

Alternativ 3: Et mindre forland som udbygning af det eksisterende forland ved T-høfden skaber mulighed for en strand, kan opleves som en udvidelse af havnearealet med en ”ny” sandstrand umiddelbart sydvest for havnen. Områdets placering og nære tilknytning til havnearealet udgør en overgang til den øvrige strandstrækning og åbner op for muligheder for udvikling af det nye strandareal som en ”bystrand”. Pris 4 mio. kroner.

Alternativ 4: Stranden udvides med tilførsel af sand, der i princippet giver området det samme udtryk som den eksisterende strand – dog med en væsentligt bredere bagstrand. Pris 2,7 mio. kroner.

Alternativ 5: Stranden udvides i princippet som i idéforslag 4, men med en øget bredde således af stranden går helt op langs sydmolen ud for lystbådehavnen. Dette skaber mulighed for etablering af strandaktiviteter direkte ud fra havnearealet og molen – for eksempel for surfere mm. Pris 5.1 mio. kroner.

Alternativ 6: Havbad – et havbad etableres ud for havnearealet i den vestlige del af søndre mole. Havbadet konstrueres på pæle med ”terrassedæk” af varieret størrelse og højde med plads til ophold og mulighed for etablering af mindre bygninger af midlertidig eller permanent karakter. Pris 6 mio. kroner.

(Kilde: Mødereferat fra NFK-møde den 13. august)

Skriv en kommentar