(Last Updated On: 28. juni 2018)

Badegæsterne må for en stund endnu passere stykket med fedtemøg og tang, hvis de vil bade fra sandstranden i Rødvig. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Da sandet fra sejlrenden i Rødvig Havn har vist sig at være for finkornet til at lave en stabil og sikker strand for områdets beboere og andre strandgæster sættes den ellers planlagte strandudvidelse midlertidigt i bero. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Stevns kommune.

En analyse af sandet fra sejlrenden i Rødvig Havn har vist, at sandet er for finkornet til at kunne bruges til strandfodring.

I analysen af sandet viste det sig, at kun én ud af otte prøver havde den anbefalede middel-kornstørrelse, der kan bruges til strandfodring. Det frarådes derfor at bruge sandet fra sejlrenden, da der er risiko for, at det vil opføre sig som muddersand eller kviksand, hvilket vil være til fare for brugerne af stranden. Sandet vil desuden forsvinde i løbet af meget kort tid.

Derfor sættes strandudvidelsesprojektet i bero, indtil det er undersøgt nærmere, hvor der kan indhentes egnet sand fra, og hvad det har af betydning for økonomien.

Stevns Kommune er i tæt kontakt med Rødvig Borgerforening om strandudvidelses-projektet. Partnerne er enige om, at projektet midlertidigt må sættes i bero for at opnå det bedste resultat.

 

Skriv en kommentar