(Last Updated On: 17. december 2020)

Nogle af de første borgere, som flyttede ind i udstykningen Nicolinelund, viser nu deres tydelige frustration over det interne vej- og stisystem. Selvom de hverken har opbakning i lokalplan og servitutter, så mener de, at de inden købet af deres boliger blev lovet en sti ud til Stevnsvej, så det var muligt at komme hurtigt ud til bussen.

Af Erik Nielsen

Leif Henriksen og Gunvar Hansen peger her på det område, hvor der ifølge dem burde ligge en sti, som førte dem helt ud til Hybenrosevej/Stevnsvej. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Uroen ulmer blandt nogle af de første indflyttere i Nicolinelund. Omdrejningspunktet for uroen er en sti ud af området.

På den ene side mener nogle beboere i Nicolinelund, at de er blevet lovet stien, mens udstykkeren af grundene på den anden side ikke kan genkende deres udlægning.

Kigger man på både lokalplan og servitutter over området ved Nicolinelund, så er der tale om sti, der »kan« anlægges, men ikke »skal« anlægges mellem husnumrene 83, 84 og 85. Stien er i kort og lokalplan aldrig indtegnet, som en sti ud til Stevnsvej, men derimod en smutsti ud til den nu lukkede allé op til Stolpegård. Og det er da også som sådan, at smutstien i sin tid er tænkt, forklarer Anker Nielsen, der sammen med Kate Gjørup har udstykket området.

Ikke desto mindre står der nogle huskøbere tilbage og mener, at de har købt deres huse under nogle falske forudsætninger.

Læs hele artiklen i ugens udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar