(Last Updated On: 10. november 2020)

I Stevnsbladet den 28. oktober blev det bekendtgjort, at Strøby Brugs i løbet af en kort årrække vil flytte Brugsen ud fra byen mod Strøby Egede. Hurra for det.

I den anledning skal projektet indføjes i lokalplanen, som skal revideres i 2021.

Når man alligevel skal revidere lokalplanen, kan man ved samme lejlighed indtegne en kommende omfartsvej. I dag kører der dagligt ca. 10.000 biler igennem Strøby. Det er ca. 50 procent mere, end der kører på en nordjysk motorvej. Strøbys indbyggere kender alt til støjen og trafikproblemerne. Desuden vil de 10.000 bilister sydfra, som dagligt kører igennem den 1,5 kilometer lange snoede bygade blive jublende lykkelige for en omfartsvej. Det er ikke mange år siden, at der var en tragisk dødsulykke i et af svingene.

Det gamle Roskilde Amts projekt fra omkring 1990 vedrørende en omfartsvej bør derfor indtegnes på et kort. Trafikken er i øvrigt mere end fordoblet siden 1990.

Hvis en fremtidig omfartsvej er indtegnet på et kort, vil man kunne placere den nye Brugs optimalt i forhold til den fremtidige omfartsvej såvel som den nuværende indkørsel til Strøby by.

Hvis ikke, er der en alvorlig risiko for en fejlplacering af den nye Brugs. Og den ansvarlige er Stevns Kommune. Det værste scenarie er, at man kommer til at bygge den nye Brugs på et areal, hvor en senere omfartsvej skal ligge.

I øvrigt er Stevns Kommune desværre kendt for manglende eller i bedste fald dårlig planlægning af fremtidig infrastruktur.

En omfartsvej øst om Strøby er fysisk let at udføre og anlægsomkostninger er derfor derefter.

Forslag:

Bed kommunens tekniske afdeling om at indtegne en fremtidig omfartsvej på et kort i lokalplanen. Det kan gøres på mindre end 1 dag. Derved har Brugsen, grundejere og borgere fremover noget at rette sig efter.

Hvis teknisk afdeling ikke har tid, vil jeg gerne påtage mig denne opgave vederlagsfrit.

Erik Larsen
Amtsskrivervej 14
Strøby

Skriv en kommentar