(Last Updated On: 10. december 2018)

På en indkøbstur i min gamle fødeby Store Heddinge kom jeg i samtale med en af byens prominente personer. Vi talte om købstadens udvikling fra 1970 til i dag, hvor byen mere og mere ligner en spøgelsesby.

’Er det ikke mærkeligt’, sagde vedkommende, ’hver gang der lukker en butik, bliver der faktisk oprettet et pizzeria’.

I samme moment kom udtalelsen, at det generelle indtryk blandt borgerne er, ’at Strøby Egede får det hele’.

Højst overrasket spurgte jeg ind til, hvad det er Strøby Egede har fået, men det kunne vedkommende ikke svare på. ’Borgmesteren kommer jo også fra Strøby Egede’, var den næste udtalelse.

Jeg kunne dog fortælle ham, at hverken den nuværende borgmester eller den Strøby Egede borgmester, der sad på ”tronen” i 20 år, har gjort noget nævneværdigt for Strøby Egede.

Strøby Egede er Stevns Kommunes størst bebyggede område og udvides hele tiden mod syd og øst med større skattegrundlag for øje, dog uden at der bliver brugt penge på grønne områder og andre rekreative ting for beboerne.

Byens legepladser, der sjovt nok bliver ”vedligeholdt” af Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, er dybt kritisable – og det er ikke, fordi foreningen mangler penge, ellers burde de simpelthen være kommunale, som andre steder.

Jo, for resten, Strøby Egede har fået noget, to svingbaner ind til de nybyggede områder til stor gene for trafikken på Stevnsvej, den mest belastede vej på Østsjælland.

Næh, vi mangler en Johnny Andersen, der er dygtig til at få ting til at ske og kan få hevet kommunale institutioner og andre aktiver til Hårlev.

Min samtale i Store Heddinge endte med ønsket om en Glædelig Jul og forhåbentligt en bedre indsigt i, hvad der sker udenfor gammel Stevns Kommune.

Carl Olli Pedersen
Skovvangsvej 47
Strøby Egede

Skriv en kommentar