(Last Updated On: 7. april 2021)

Og Strøby får sin helle opgraderet

Af Klaus Slavensky

Her viser udvalgsformand Flemming Petersen (V) og vejingeniør Jesper Hansen hvor de to trafikheller ved Strandparksvej skal anlægges over Stevnsvej. (Foto: Klaus Slavensky)

Trafik: I mange år har Strøby Egede Borger- og Grunderejerforening og beboere i området kæmpet for en sikker overgang over den stærkt trafikerede Stevnsvej.

Og nu kommer der ikke bare et trafikhelleanlæg, men hele to ved Strandparksvej.

Færdig i maj

Strandparksvej er en af Strøby Egedes store udfaldsveje, som dels er forbundet med flere sideveje i et Stevns største befolkningskvarterer, men er også tilkørsel til både en spejderhytte og Solgårdsparken.

Samtidig er overgangen fra Strandparksvej via Stevnsvej adgang til et større badeområde, og endelig er der to meget brugte busstop, som benyttes af områdets pensionister og skole- og gymnasieelever.

Derfor har der i årevis været et stort ønske om en sikker overgang, og i ugen efter påske går arbejdet med trafikheller i gang i både Strøby og Strøby Egede.

– Det vil tage 6-7 uger, så med udgangen af maj, burde beboere kunne glæde sig over trafikhelleanlæg, og i Strøby Egede anlægger vi hele to, et på hver side af Strandparksvej, forklarer vejingeniør Jesper Hansen fra Stevns Kommune.

Hele to trafikheller

Der anlægges to trafikheller på begge sider af Strandparksvej, mellem hus et og to på Stevnsvej, og ud for bustoppestedet på den modsatte side.

Begge får en trafikhellebredde på 1,5 meter som er 2,4 meter dyb, hvilket gør at man kan stå der med en cykel, rollator og en barnevogn. Trafikhellerne får en kantstenshøjde på 10 cm., og til begge sider anlægges skraverede felter, såkaldte zebrastriber, som gør bilister opmærksomt på vigepligt.

– Trafikhellerne er præfabrikerede og sættes oven på vejbanen, så vi undgår asfaltarbejde på selve vejen, så det bliver nemt at afvikle trafikken, mens arbejdet foregår, oplyser Jesper Hansen, og fortsætter:

– De skraverede felter vil strække sig over 20 meter til begge sider, men selve hellen er »pakket« i i to betonklodser og omfatter 5 meter, så fra man som bilist møder anlægget, er det en strækning over samlet 65 meter, siger han.

I Strøby vil hellefladen blive 10 cm højere, og der vil komme ny helle som bliver 3 meter bred, og der vil blive lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Giver bedre sikkerhed

Formanden for Plan, Miljø- og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) er glad for at de to helleanlæg nu bliver etableret.

Han har sammen med Jesper Hansen sat Stevnsbladet stævne på stedet, hvor trafiksikkerhedsforanstaltningen skal anlægges.

– Det har længe været et borgerønske, og mens vi har stået her, har jeg også kunnet se hvor svært det er at komme over vejen, lyder der fra udvalgsformanden.

– Der er cirka 13.500 biler i døgnet, supplerer vejingeniøren, hvilket Deres udsendte hurtigt kan regne videre på, så det må give over 560 biler i timen eller knapt 10 biler i minuttet, og nok flere i myldretiden.

»Men hvorfor trafikheller og ikke et reelt lyssignal med forovergang?«

– Man kan sige, at Færdselsloven giver fodgængere ret til at gå, men det er ikke altid bilister respekterer dette, så trafikheller giver faktisk bedre sikkerhed, siger Jesper Hansen.

– Og med trafikhellen kan man nøjes med at overskue en retning ad gangen, tilføjer Flemming Petersen, der også oplyser, at anlægsarbejdet i både Strøby og Strøby Egede koster 800.000 kr. Og at der derudover er afsat 1 mio. kroner til andre trafiksikkerhedstiltag på Stevns i 2021, som forvaltningen nu er i gang med at prioritere.

»Superfedt forløb«

De to nye sikre overgange har også vakt glæde i Strøby Egede Borger- og Grunderejerforening.

– Vi er rigtigt glade for at børn, unge og ældre, os allesammen, nu kan komme mere sikkert over Stevnsvej, siger bestyrelsesmedlem i borgerforeningen Christian Weber, og uddyber:

– Det har været et superfedt forløb. Vi har haft møder med politikere og forvaltning, og vi er meget tilfredse med samarbejdet. Forvaltningen har været villige til at tage os med på råd. Projektet er også fremtidssikret idet trafikhellerne er udformet således, at man på sigt kan hæve vejfladen og dermed skabe mere sikkerhed, hvis det bliver nødvendigt, lyder det fra Christian Weber, der kan se frem til hele to færdige helleanlæg senest efter pinse i år.

Skriv en kommentar