(Last Updated On: 19. oktober 2018)

Roskilde Stift afviser byggeprojekt for tredje gang

Den 19. marts i år blev der afholdt krisemøde om »den lukkede kirke« i Strøby. Fra venstre menighedsrådsformand John E. Hansen, biskop Peter Fischer-Møller og provst Erhard Westenberg. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby: I foråret 2015 måtte Tryggevælde Provsti lukke Strøby Kirke.

Arbejdstilsynet havde været på besøg, og kirken var ramt af skimmelsvamp.

Siden har menighedsrådet arbejdet med en renoveringsplan, som gang på gang er kuldsejlet.

Langvarigt konfliktforløb

I de sidste tre år har Stevnsbladet kunne omtale konflikter mellem medlemmer i menighedsrådet, klager til Kirkeministeriet, afskedigelser, mistillid til arkitektfirma, byggekyndige konsulenter, som vendte tommelfingeren nedad og projekter, der blev afvist.

Der har også været rejst kritik af økonomien i forsøget på at renovere kirken, og projektforslag, der startede på 20 mio. kroner er endt på under otte millioner, mens kirkegængerne i Strøby har fået meget lidt for deres kirkeskat.

Både gudstjenester og arrangementer har været henvist til Kirkeladen og andre stevnske kirker.

Risikerer at miste kirken

Provst Erhard Schulte Westenberg har forsøgt at mægle i menighedsrådets interne strid, og samtidig behandle den overordnede projektplan for kirken.

Tryggevælde Provsti har mange gange fået udført lignende byggesager, men provsten udtaler, at han aldrig før har været udsat for en sag som denne.

– Hvis vi ikke en gang for alle får tørlagt kirken, så risikerer vi at miste den. Det vil være en fuldstændig uholdbar situation, lyder det fra Erhard Schulte Westenberg.

Roskilde Stift har afvist menighedsrådets seneste projektforslag.

Tidligst nyt i foråret 2019

Hovedproblemet er af få tørlagt kirken ved at skabe så meget fald væk fra kirken, så vandet ikke længere samles under kirkebygningen.

I den forbindelse kan det komme til et sammenstød med gravfreden for enkelte gravsteders vedkommende, idet der evt. skal fjernes ca. 20–30 cm af det øverste jordlag.

– Stiftets og Nationalmuseets konsulenter finder at kirken har forrang frem for gravene, hvoraf nogle ligger ganske tæt på kirken, siger provsten, og fortsætter:

– Men jeg synes ikke man kan sige, at situationen er fastlåst, der må bare startes forfra med et nyt projekt.

Provst Westenberg erkender at situationen med gravstederne er et følsomt spørgsmål.

– Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at vi må flytte eller nedlægge eksisterende gravsteder.

– Jeg er holdt op med at sætte dato på, siger provsten, men tilføjer dog, at der tidligt vil ske noget i foråret 2019.

sky

 

Skriv en kommentar