(Last Updated On: 8. december 2020)

Jeg citerer nogle af de svar, som kommunalpolitikere har givet på læserbreve i Stevnsbladet vedrørende ’Bevar Strøbyhjemmet’.

Citat fra Stevnsbladet 21. juni 2017.

Elevatorerne er stærkt nedslidte. Taget er nedslidt, vinduerne er utætte, isoleringen ikke den bedste kvalitet. Citat slut.

Citat fra Stevnsbladet 8. juli 2019.

Boligerne er ikke særlige attraktive som ældreboliger. Strøbyhjemmet er fra 1950erne og trænger til renovering. Taget og vinduer skal skiftes, så hvis vi skal beholde bygningen,skal der renoveres en del. Dertil kommer at boligerne er klassificeret som ældreboliger og det betyder at der ikke kan lejes ud til andre grupper. Citat slut.

Citat fra Stevnsbladet 14. oktober 2019.

Jeg mener ikke Strøbyhjemmet er bevaringsværdigt og derfor tager vi nu vort ansvar alvorligt og lukker det. Citat slut.

Ja, det lyder jo ikke så godt, men det hele skyldes en manglende renovering af bygningen fra kommunens side.

Citat fra Handicaprådet-Høringssvar Stevnsbladet 1. oktober 2019.

Stevns Kommune opfordres til at der forsøges tilvejebragt lokaler i Strøby som kan rumme aktiviteter for de ældre og handicappede borgere grundet den geografiske udfordring med flere ældre borgere de kommende år. Citat slut.

Hver uge har Strøbyhjemmet summet af liv. Her var musik og sang, stolegymnastik, billard, kortspil, et kreativhold, yoga, banko, fællesspisning, andagt, Lucia, hyggeligt samvær rundt om kaffebordet med hjemmebagt kage til kaffen, naturligvis. Derudover blev der afholdt påskefrokost, fastelavnsfest, sankt hans aften, underholdning, mortens and, julefrokost, nytårskomsammen samt to busture. Ja, vi havde et rigtig dejligt fællesskab.

Hvordan det fremover bliver for Strøbyhjemmets Pensionistforening vides ikke. Foreningerne flyttes til Acaciebo, Acacievej, Strøby Egede. Kommunen er ved at gøre huset klar til indflytning.

For mig bliver det aldrig det samme som Strøbyhjemmet.

Det bliver et stort savn for alle ældre og handicappede i Strøby, som kommer til at mangle et mødested.

Venlig hilsen
Karen-Margrethe Olsen
Rolighedsvej 15
Strøby

Skriv en kommentar