(Last Updated On: 2. februar 2021)

Camilla Rosenlund bor i portnerboligen længst til højre i billedet. Hun har nu fået rettens ord for, at hun kan blive boende her trods kommunens opsigelse af lejemålet. (Foto: Bjørn Armbjørn)

Dom: Camilla Rosenlund er fysisk handikappet og bor i Strøbyhjemmets gamle portnerbolig og er glad for det.
Stevns Kommune ønsker at sælge Strøbyhjemmet og har derfor opsagt hendes lejemål. Da hun nægtede at flytte til den fastsatte frist, har kommunen stævnet hende ved retten, og tabt. Sagen er nu anket til landsretten.

Uventet afgørelse

Vejen til et salg af Strøbyhjemmet har været lang og bumpet, og nu tyder alt på, at det kan komme til at vare endnu længere, før sagen kan lukkes.
For højst uventet for Stevns Kommune har den sidste beboer i den gamle bygning nu fået rettens ord for, at kommunens opsigelse af hendes lejemål ikke er gyldigt. I sin yderste konsekvens kan det forpurre planen om at sælge bygningen. Under alle omstændigheder vil et salg blive forsinket efter en dom afsagt ved Retten i Roskilde 15. januar.

Afslår boligtilbud

Camilla Rosenlund har boet i Strøbyhjemmets portnerbolig, der har status af ældrebolig, siden 1. oktober 2010 sammen med sin datter, der netop er fyldt 18 år.
Den 16. juni sidste år modtog hun en opsigelse af lejemålet fra Stevns Kommune, der bad hende fraflytte boligen senest 1. oktober.
Begrundelsen var, at hele ejendommen skulle sættes til salg og ikke længere skulle indeholde ældreboliger. I forbindelse med opsigelsen lovede kommunen at tilbyde hende en anden bolig af passende karakter.
Men det ønskede Camilla Rosenlund ikke. Hun er glad for at bo, hvor hun bor, i den tidligere portnerbolig, der forbindes med resten af Strøbyhjemmet via en glasarkade.
Hun har derfor afslået de tilbud om en anden ældrebolig, som kommunen har givet hende, og i stedet blevet boende efter fristen for fraflytning. I konsekvens heraf har kommunen via sin advokat stævnet hende ved en civil retssag med påstand om, at hun skal fraflytte boligen.

Ankes til Landsretten

Men i dommen giver Retten i Roskilde hendes advokat medhold i påstanden om, at kommunens ønske om at sælge ejendommen ikke i sig selv er argument nok for at opsige lejemålet.
Derfor besluttede dommer Mogens Pedersen at ophæve opsigelsen og at frifinde Camilla Rosenlund. Desuden pålægges det Stevns Kommune at betale 20.000 kroner til at dække hendes sagsomkostninger ved retten.
Stevns Kommune har inden for ankefristen besluttet at anke dommen til Østre Landsret i et forsøg på at få byrettens dom omstødt.

Formand: Jeg er overrasket

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Dam (S) er overrasket over byrettens dom.
– Det var ikke, hvad vi havde ventet på baggrund af de orienteringer, som vi har fået fra forvaltningen og i næste led fra vores advokat, siger han til Dagbladet.
Hvis Østre Landsret når til samme konklusion som Retten i Roskilde, så Camilla Rosenlund fortsat kan blive boende, vil det få konsekvenser for salget af Strøbyhjemmet.
– I første omgang betyder det, at salget bliver forsinket. Men hvis byretsdommen står ved magt, kan konsekvensen blive, at vi må trække portnerboligen ud af handelen og nøjes med at sælge hovedbygningen. Men lad os nu se, om ikke det løser sig i landsretten, siger Henning Urban Dam.
Fristen for at afgive tilbud på køb af Strøbyhjemmet udløb i begyndelsen af januar. Stevns Kommune har ikke oplyst, hvor mange bud der er modtaget på ejendommen.
Mens Henning Urban Dam forudser, at dommen kan komme til at forsinke salget af Strøbyhjemmet, ser han ingen grund til, at flytningen af pensionisternes aktiviteter fra Strøbyhjemmets hovedbygning vil blive påvirket.
– Det tror og håber jeg bestemt ikke. Det sker efter min mening, når ombygningen af Acaciebo er afsluttet efter planen i løbet af foråret, siger han.

 

Dette er en forkortet artikel fra Dagbladet (Henrik Fisker).
Camilla Rosenlunds navn bringes med hendes og Dagbladets tilladelse.

Skriv en kommentar