(Last Updated On: 17. marts 2014)

Studerende-Strøbyskolen

De fire studerende fra Holland + Ann Karina Fahrnholz, lærer i Regnbuen og Juliane Boile Nielsen, lærer på Strøbyskolen

STRØBY: I den forgange uge havde Strøbyskolen besøg af fire Hollandske studerende.

De er uddannet lærere, men læser nu specialpædagogik på det der svarer til den danske diplomuddannelse. De kom for at se, hvordan Strøbyskolen praktiserer specialundervisning, og hvilke vilkår der er i Danmark til den slags. Desuden hørte de om, hvilke tanker Strøbyskolen gør sig om inklusion.

Gæsterne blev vist rundt i Stevns kommunes specialtilbud; Regnbuen – hvor de hørte om specialpædagogikken der, og om hvordan man kan arbejde fagligt og socialt med elever med autismeproblematikker. De var meget optaget af den strukturerede undervisning der foregår der, hvor eleverne hele tiden ved hvad de skal.

De fire lærere besøgte ligeledes Strøbyskolens indskoling og hørte om indskolingsprojektet, hvor eleverne går samlet i 0. og 1. klasse og fungerer på hold, og der var også besøg i en 2. klasse i almendelen – med fokus på særlig struktureret undervisning. De sluttede dagen med at opleve en time med en elev fra almendelen, der deltager i læse/skrivekompetencecenterets indsats for elever med særlige behov.

Endelig hørte gæsterne om Strøbyskolens erfaringer med AKT – adfærd, kontakt og trivsel – samt om familieklassen.

“Hollænderne var meget imponerede over strukturen i Strøbyskolens undervisning generelt og imponeret over hvor meget fokus der er på, at det enkelte barn skal reflektere og tage ansvar”, siger Steen Nielsen, lærer på Strøbyskolen.

Skriv en kommentar