(Last Updated On: 7. april 2015)

ANYTSteen-Nielsen-DSC_0015Steen Nielsen (A): – problemet er akut !

STRØBY: To af Strøbyskolens tage står for en udskiftning. Det er taget på hovedbygningen, som utallige gange har været utæt og som igennem de seneste par år er blevet udbedret gang på gang, hvorfor tagbelægningen og ovnlys skal udskiftes. Desuden er der tale om dårlig isoleringsevne, problemer med overophedning af lokaler på 1. sal i bygningen mm. Derudover skal endnu et halvt tag på en af skolens andre bygninger skiftes. Her regner det ind, og en tømrer har været på opgaven og nedtaget noget af loftet samt isoleringen for at kunne foretage en udtørring. Skolen har ikke kunnet bruge det pågældende klasselokale i flere uger på grund af udtørringsprocessen. Det er nu vurderet, at tagdækningen står til akut uopsættelig udskiftning.

Høj tagrejsning
”Flade tage kan skabe skimmelsvamp – det kan virkelig skabe problemer, og jeg vil foreslå, at taget bliver skiftet ud med et med hældning”, sagde Varly Jensen, DF, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen på sit seneste møde. Steen Nielsen, A, der har sin daglige gang på skolen qua sit job som lærer, mente, at problemet er akut. ”Der skal gøres noget ved det nu. Processen kører – det skal laves i sommerferien – og det vil være uhensigtsmæssigt at begynde at lave noget om”, sagde han med hentydning til Varly Jensens forslag om taghældning. Hans partifælde Steen S. Hansen påpegede, at hvis projektet skulle laves om med hældning på taget, ville det for det første blive meget dyrere og for det andet skal lokalplanen for området laves om.

Stole på eksperterne
Anette Mortensen fra Venstre påpegede, at processen ikke skal stoppes. ”Det er ikke sikkert, at konstruktionen kan bære et tag. Vi må stole på, at eksperterne kan lave det, så der ikke kommer skimmelsvamp”, sagde hun. Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Flemming Petersen, V, gjorde opmærksom på, at det er en gammel sag. ”Pengene er afsat og vi har fundet ekstra penge. Vandet løber ned, og folk har det ikke særlig godt – så det har store konsekvenser”, mente Flemming Petersen. 16 politikere stemte for at igangsætte reparationen, en politiker var fraværende, mens Dansk Folkepartis to medlemmer, Jane Halvor Jensen og Varly Jensen, ikke kunne stemme for beslutningen om, at de nye tage opføres magen til de gamle tage. cs

Skriv en kommentar