(Last Updated On: 6. november 2014)

Som et led i den nye skolereform havde eleverne sidste tirsdag temadag om markedsføring af Stevns.

Det resulterede i kreative slogans, stemningsfyldte TV-reklamer, informative hjemmesider, nye cykel-ruter og turistbrochurer, en facebookside for iværksættere og tre olle-koller på Stevns

Branding-af-Stevns

Så er det blevet tid til at præsentere de færdige resultater for hinanden. (Foto: Rikke Michael Hansen).

STRØBY: På Strøbyskolen fik hele 9. årgang tirsdag den 28. oktober lov at være kreative på en anden måde, end de plejer. De blev nemlig udnævnt til at være reklamebureau og fik til opgave at markedsføre – eller ”brande” som man også kalder det i reklameverden – Stevns.

Der er knap 80 elever – fordelt på fire niende klasser – på Strøbyskolen. Eleverne blev på tværs af klasserne opdelt i tre grupper, og derefter blev der dannet 19 hold á tre til fem elever. Hvert hold skulle beslutte, hvordan de ville markedsføre Stevns og overfor hvem. Det skulle brainstormes og udvælges målgruppe – som enten skulle være turister eller mulige tilflyttere. Dernæst skulle eleverne vælge, hvilket medie de ville reklamere i, og endelig skulle idéen eksekveres.

Der var afsat en hel skoledag til opgaven, og først på dagen fik eleverne mulighed for at komme på bustur rundt i det stevnske landskab. Vejret viste sig fra sin bedste side med sol og blå himmel, og undervejs blev der taget mange gode videosekvenser og smukke billeder.

Tilbage på skolen blev der arbejdet med de forskellige idéer, og dagen sluttede med præsentation af de færdige resultater overfor klassekammerater, lærere samt et dommerpanel bestående af to lærere, turistchef Lone Dalthur og undertegnede fra Stevnsbladet.

Tre favoritter
Efter præsentationer fandt dommerpanelet hurtigt frem til deres tre favoritter:

Gruppe 8, som havde kreeret en hjemmeside specifikt målrettet den ældre generation med udvalgte turiststeder, som henvendte sig til ældre mennesker. Der var også tænkt på læsevenligheden med større teksttyper, og der var endda mulighed for højtoplæsning af teksterne. Desuden var siden kompatibel til mobiltelefonen.

Gruppe 14 havde også valgt de ældre som målgruppe, men her var målet at tiltrække nye borgere. På en hjemmeside blev man præsenteret for tre ”olle-koller” (kollektiver for ældre, red.), beliggende rundt omkring på Stevns. Der var ”Klinte-kolle” ved Stevns Klint, ”Ådiset” ved Tryggevælde å og ”Bøgehjemmet” ved Magleby skov. Man kunne på hjemmesiden finde en beskrivelse af de tre olle-koller, læse om hverdagen og så var der også oprettet sider med praktisk information og en kontaktside.

Endelig havde gruppe 18 etableret en facebookside for iværksættere. Under akronymet SMIVO (Stevns, Muligheder, Iværksætteri, Vækst, Organisation) var det tanken, at siden dels skulle give et overblik over mulighederne for at etablere en virksomhed på Stevns. Der skulle også skabes et levende debatforum på siden, og endelig skulle et samarbejde med Stevns Erhvervsråd etableres. For at gøre opmærksom på siden havde gruppen også udarbejdet et forslag til visitkort, som skulle ud og ligge på uddannelsessteder som for eksempel Handelsgymnasiet i Køge.

Specielt gruppe 8, bestående af Leonora, Jakob V., Jonathan og Kathrine E., præsenterede et velgennemtænkt forslag med en afgrænset målgruppe og virkemidler tilpasset målgruppen, og det var også begrundelsen for at kåre dem som vindere.

De næste tre tirsdage skal eleverne på ture rundt omkring på Stevns: Nogle skal besøge Koldkrigsmuseet og Store Heddinge by, andre skal arbejde med kunst på Gjorslev Savværk, og for nogle går turen til Stevns Naturcente.

Rmh

Skriv en kommentar