(Last Updated On: 12. oktober 2020)

Medier: Lørdag den 26. september mødtes frivillige lydavis-aktivister fra hele Danmark på Hotel Klinten i Rødvig.
Blandt de emner som blev diskuteret var fremtidens lydavis, og her spiller den teknologiske udvikling en stor rolle.

Digitale løsninger

Det var Ole Arndt, som stod i spidsen for det store arbejde med at arrangere det landsdækkende symposium samme med mange frivillige fra Stevns Lydavis.
Det blev et livligt møde med mange beretninger fra de forskellige danske lydaviser, udveksling af erfaringer og der var en fin kollegial stemning, hvor gode råd til hinanden skabte stor engagement, fortæller Ole Arndt.
– Der var et særligt emne, som nu bliver en del af det fremtidige arbejde, siger han.
– Det er mulighederne for digitale løsninger, som betyder, at adgang til information via digitale platforme er væsentligt større end bare for ganske få år siden. Maskinel tale og kunstig intelligens øger også mulighederne for at skabe mere og et mere fuldstændigt indhold af de lydaviser, som vi ser i fremtiden.

Lige muligheder for alle

Både han og Jannie Hammershøj fra Dansk Blindesamfund ser et stort potentiale for at skabe og levere nyheder og lokal information mens disse stadig er aktuelle.
Det er også baggrunden for, at Dansk Blindesamfund og Nota, det nationale bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, arbejder tæt sammen om at udvikle en løsning, som sikrer, at mennesker med synshandicap har adgang til det samme indhold i en ugeavis, som deres seende naboer får i den trykte version af den lokale uge/gratisavis, fortalte Jannie Hammershøj i sit indlæg på symposiet.

De svenske erfaringer

Sverige har mange års erfaring med at levere lydaviser til blinde og svagsynede abonnenter samme dag, som den trykte udgave leveres i postkassen. Systemet er kodet til at formatere tekst fra
f.eks. pdf-format til en EPUP-tekst, som derefter kan afspilles digitalt på både pc, smartphone, Daisy-afspiller og i princippet også på et punktskrift-display, sagde Jannie Hammershøj og fortsatte:
– Der er således rige muligheder for, at en langt større del af mennesker med synshandicap vil lytte til lokale nyheder, fordi man ikke er afhængig af kun at kunne afspille lydavisen på et eller ganske få apparater.

Nyt projekt på vej

Mange er i dag afskåret muligheden for at lytte til en lydavis, fordi man ikke har en Daisy-afspiller med CD-afspille, og kun få steder er lydavisen også tilgængelig på en hjemmeside.
Ønsket bag hele dette projekt er at sikre lige adgang til information og lokale nyheder. Det kommer til at tage tid inden vi er i mål og inden alle med et synshandicap har vænnet sig til en ny måde at tilgå lokale medier på, men vi er overbeviste om, at vi ved fælles hjælp kan nå derhen, pointerede Jannie Hammershøj.

Økonomien blev reddet

Diskussionerne på symposiet på Stevns bliver nu til en henvendelse til Dansk Blindesamfund for at følge op på fremtidens digitale løsninger.
– Vi savner svar på en del endnu, men Dansk Blinde Samfund mener at det nye system er ca. 18 måneder ude i fremtiden, siger Ole Arndt og tilføjer:
– Jeg tror det er optimistisk, og vi ved ikke endnu hvad det koster, men som jeg forstår det, skulle eksisterende PC’er og smartphones kunne bruges.
Ole Arndt slutter med at fortælle, at det i sidste øjeblik lykkes at få støtte til afholdelse af symposiet, idet Lydavisen Stevns udover donationer fra bl.a. Hårlev Boldklub og Dansk Blindesamfund, og fik en stor bevilling fra Velux Fonden.
– Det udfyldte det hul der var i budgettet, så vi kunne gennemføre selve mødet og ture på Stevns til bl.a. Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Stevns Klint med guidet rundvisning. Til dem vil vi gerne sige et stort tak for hjælpen, lyder det fra Ole Arndt.

sky

Skriv en kommentar