(Last Updated On: 16. januar 2020)

Ny sæson starter onsdag den 22. januar

Hårlev: At skulle leve med en kronisk sygdom giver udfordringer og kan være ensomt. I Stevns Kommune kan borgere med kroniske sygdomme – og deres pårørende – på tværs af deres diagnoser mødes og danne netværk med ligesindede i Sundhedscaféen.

– Det at kunne tale med andre end de tætte pårørende om ens erfaringer, problemer, tanker og følelser kan betyde meget. I kan sammen få inspiration til, hvordan I kan leve bedst muligt med den kroniske sygdom, og I kan i en uformel og tryg atmosfære dele jeres erfaringer, fortæller formanden for den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, Anny Borch Jensen.

Udover Stevns Kommune, Kræftens Bekæmpelse på Stevns og Hjerteforeningen Stevns er samarbejdet om Sundhedscaféen nu udvidet med Diabetesforeningen på Stevns.

Ledes af frivillige

Sundhedscaféen, der blev etableret i 2018, har som formål at støtte borgere med diabetes, hjertesygdom eller kræft ved at skabe et rum, hvor der er mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer om det at skulle leve med en kronisk sygdom eller være pårørende til en med kronisk sygdom.

Det er frivillige fra de tre patientforeninger, der leder caféen, og de sørger desuden for kaffe, te med mere.

SuperBrugsen i Hårlev sponsorerer igen frugt.

Onsdage i lige uger

Sundhedscaféerne afholdes på Sundhedscentret i Hårlev på onsdage i lige uger fra kl. 14.15 til 15.15, i uger med tema dog til kl.15.30. Første gang i 2020 bliver onsdag den 22. januar.

– Måske skal der – på sigt – ændres på mødetidspunkter. Der er ikke mulighed for de store udsving, da lokalet også bruges af andre. Men vi hører rigtig gerne ønsker. Vi prøver med et aftenarrangement, det bliver sandsynligvis i april, oplyser Anny Borch Jensen.

Sundhedscaféen er tilrettelagt med to gange med et tema og en oplægsholder samt én gang med løs snak og erfaringsudveksling. Det har vist sig, at der er en god snak på de møder, der er uden emne og oplæg. Deltagerne inspirerer hinanden. Indholdet og temaerne vil løbende blive oplyst i Stevnsbladet.

De onsdage, hvor der er et tema på programmet, vil fagpersoner fra Stevns Kommune og fra patientforeningerne være med i caféen.
rmh

Skriv en kommentar