(Last Updated On: 31. maj 2022)

Stevns: På seneste møde i kommunalbestyrelsen blev Stevns Kommunes sundhedspolitik for de kommende fire år godkendt.

Det skete efter en debat om rygning i eget hjem i arbejdstiden, rejst af løsgænger Martin Henriksen, der som den eneste ikke kunne godkende indstillingen på trods af, at han støtter hovedtrækkene i sundhedspolitikken.

– Men at den røgfri arbejdstidstid indeholder en regel om, at der ikke kan ryges i arbejdstiden i eget hjem i forbindelse med hjemmearbejde, det kan jeg ikke støtte. Jeg finder det principielt forkert, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvad folk gør i eget hjem, sagde Martin Henriksen.

Den nye formand for Social- og Sundhedsudvalget, Tim Christensen (S) argumenterede til gengæld for, at der er tale om ’tid’ og ikke ’sted’, og at det altså handlede om ikke at ryge i arbejdstiden.

– Du planter mistillid ved at tage denne debat op igen, Martin. Det er ærgerligt for sundhedspolitikken, sagde Tim Christensen.

Plads til forbedringer

Sundhedspolitikken 2019-2022 løber ud med udgangen af 2022. Med aftenens godkendelse forlænges den nuværende sundhedspolitik uden ændringer for årene 2023-2026. Men de konkrete indsatser er reviderede på baggrund af nye data, som viser, hvor der er mest brug for at sætte ind.

– Sundhedsdata fra Sundhedsprofilen 2018-2021 viser, at der både er områder, hvor det går godt og områder med plads til forbedring i Stevns. Derfor glæder jeg mig over, at den langsigtede strategi fastholdes, samtidig med at vi tager nye initiativer med i den kommende budgetproces, udtaler borgmester Henning Urban Dam (S) i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune.

I marts 2022 blev undersøgelsen ”Hvordan har du det” offentliggjort i Sundhedsprofilen for 2018-2021.

Undersøgelsens data viste bl.a., at færre stevnsborgere ryger end for fire år siden og at unges alkoholforbrug er faldende. Dog ligger Stevns stadig højere end landsgennemsnittet. Samtidig mistrives flere borgere og ensomheden blandt især unge er vokset gennem de sidste fire år.

– Der er stadig plads til forbedring. Derfor tager vi en revideret handleplan med til forhandlingerne af det kommende budget 2023, så vi forhåbentlig kan fastholde de indsatser, som ser ud til at have effekt og samtidig arbejde forebyggende med de nye udfordringer, som vi ser i data, siger Tim Christensen.

Sundhedspolitikken 2023-2026 træder i kraft ved årsskiftet, imens handleplanen afhænger af, hvordan budgettet for 2023 kommer til at se ud.
rmh

Skriv en kommentar