(Last Updated On: 18. oktober 2019)

Når jeg læser i avisen, kan jeg konstatere, at man ikke ved hvad der foregår bag murene i Strøbyhjemmet.

Økonomi ved man slet ikke noget om, SV-regeringen på Stevns’ rådhus sidder inde bag murene og styrer løjerne, som går ud over de svage, de unge og de ældre på Stevns.

Største skændsel er at flytte Solstrålen og lukke Tuba. Man aner ikke hvad der foregår på gangene. Hele tiden suges det, at man skal komme hinanden ved.

Penge har man ikke forstand på, når man tror, at man kan flytte Strøbyhjemmet til Acacievej for 15.000 kr. Når der ikke kan køre handicappede gennem dørene, og der mangler nyt køkken og handicaptoilet m.m. Flytning af inventar koster også penge.

Parkeringspladser bliver der også mangel på, så man må spørge naboen om p-plads, hvis de vil?

Man kan håbe på, at SV-regeringen på Stevns vil snakke med befolkningen, som de hidtil ikke har gjort. De ved ikke hvad de frivillige betyder for samfundet.

Med jeres indgruben lukker I det hele ned, men det er vel det I vil.

Når jeg læser i viceborgmester Steen S. Hansens indlæg, at han vil arbejde for børn, unge og de svage i samfundet, kan jeg ikke tro mine egne øjne, når han samtidig vil spare på de områder i budgettet.

Nedlæggelse af de ældre/handicapboliger, som ikke ligger i tilknytning til ældrecentre, som findes i Hårlev, Strøby Egede, Rødvig, Klippinge og Store Heddinge.
Solsiden, Rubinvej og Acacievej betragtes som liggende i nærhed af Strøby Egede Plejecenter og nedlægges ikke.

Rækkefølgen for nedlæggelse af boligerne vil være sådan at de boliger, der kan nedlægges med færrest omkostninger, nedlægges først. Det er Vallørlkken 1-15, Bækkemosevej i Varpelev, Strøby Bygade 15 e-h, Strøby Byggade 15s-d, Rolighedsvej 4-10, 7-17, 12-20, 19-33 og 35-37, alle disse er man i færd med at skille sig af med.

Måske kunne man også rive kommunekontoret ned, da det er i værre stand end Strøbyhjemmet?

Peder Olsen
Rolighedsvej 29
Strøby

 

Skriv en kommentar