(Last Updated On: 25. marts 2019)

Tak for jeres synspunkter. Det er korrekt at Børn, Unge og Læringsudvalget i første omgang har peget på besparelser.

Men vi har også bedt forvaltningen komme med yderligere beregninger.

Flertalsgruppens umiddelbare tilgang er, at specialundervisning skal holdes inden for den eksisterende budgetramme, ligesom tilbuddet naturligvis skal være lovmedholdeligt og forsvarligt.

Men sagen behandles i udvalget igen i april måned.

Med venlig hilsen

Steen S. Hansen (S)

Formand for Børn, Unge og Læringsudvalget

 

Skriv en kommentar