(Last Updated On: 16. februar 2021)

Salget af Strøbyhjemmet er en politisk beslutning, hvor 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer har stemt for.

I forlængelse af den politiske beslutning er der en række spørgsmål og problemer af faglig karakter, der skal undersøges og løses. Til at vejlede og rådgive os politikere i den sammenhæng, herunder juridisk, har vi en forvaltning. Den rådgivning vi fik, i forhold til at opsige lejer af bolig ved Strøbyhjemmet var, at der er lovhjemmel til at gøre det. Den rådgivning har jeg fulgt. Derfor overraskede det mig også, at dommen i byretten gik imod den rådgivning.

Vores juridiske rådgiver mener fortsat, at der er lovhjemmel til at opsige lejer og derfor ligger sagen nu i landsretten. Det er helt naturligt i dansk retspraksis at handle sådan. Jeg vælger altså endnu engang at følge den rådgivning, jeg har fået og har derfor også en tro på, at landsretten kommer til et andet resultat end byretten. Det er det, jeg har udtalt.

Hele vejen i denne sag har Stevns kommune i øvrigt været i dialog med borger og forsøgt at finde en løsning. Der er tilbudt nye tilsvarende lejemål, men en løsning desværre ikke fundet.

Til sidst vil jeg sige, at jeg ikke dækker mig bag nogen. Jeg står stadig inde for den politiske beslutning og er uden sammenligning den politiker, der har svaret og forklaret sig flest gange i denne sag.

Med venlig hilsen
Henning Urban Dam, Socialdemokratiet
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar