(Last Updated On: 30. oktober 2014)

LaeserneSkriverAf Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester

I Danmark ser vi i disse år en voldsom urbanisering, befolkningen flytter fra land til by, hvilket er tydeligt for enhver, hvis man tager en tur rundt i landet. Det betyder jo samtidig, at pengestrømme flytter med, og at København i disse år oplever en kolossal tilvækst både i befolkning og økonomi.
Derfor er der nu 61 kommuner (landet har 98 kommuner), der har store økonomiske udfordringer og ønsker at få set på den gamle udligningsordning, som i væsentlig grad har tilgodeset København. Stevns er en del af Hovedstadsudligningen og tilgodeset af denne ordning.
Situationen var et stort debatemne på KL’s repræsentantskabsmøde forleden, hvor mange borgmestre gav udtryk for, at der bør ses på udligningsordningen.
Men også at sagen ikke er sort eller hvid, forstået på den måde at det ikke er enten eller i forhold til om den nuværende ordning skal lægges om, men at der er behov for en meget detaljeret nøglefordeling i forhold til den folkevandring, som er sket og sker.
Jeg har helt forståelse for ønsket fra de 61 kommuner, men kan samtidig gøre det helt klart, at Stevns jo ikke har oplevet den vækst, som København har, og at vi derfor stadig har behov for samme tildeling, som vi hele tiden har haft, hvilket en række andre kommuner, der er i samme situation som Stevns, gav udtryk for.
Dette orienteres Økonomiudvalget om på førstkommende møde den 18 november, hvilket er lagt ind. Nøjagtig som jeg har orienteret om andre vigtige diskussionsemner, der er på KL’s møder.

Skriv en kommentar