(Last Updated On: 19. oktober 2018)

Svar på læserbreve vedrørende lokalplanforslag i Nicolinelund 3.1 og 3.2 fra Jens Bory Nielsen og Erik Larsen:

Tak for indlæggene i debatten, som vi betragter som partsindlæg i høringsperioden.

Vi opfordrer derfor til også at indsende dem som officielle høringssvar via stevns.dk inden høringsperiodens udløb den 7. november. Hermed vil jeres indlæg indgå i den opfølgende hvidbog og den efterfølgende politiske behandling af lokalplanforslagene.

Venlig hilsen
Birgitte J.T.K. Nielsen, centerchef
Teknik & Miljø
Stevns Kommune

Skriv en kommentar