(Last Updated On: 26. februar 2018)

Jeg har en enkelt bemærkning: Det drejer sig ikke om, at præsten egenrådigt har handlet med hensyn til musik til jazzgudstjenesten.

Det er en menighedsrådsbeslutning. Da organisten har valgt at stoppe sin ansættelse i pastoratet, ønsker vi ikke, at han skulle deltage i denne gudstjeneste, hvilket han er blevet meddelt.

Med Venlig Hilsen

John E. Hansen
Formand for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd

 

Skriv en kommentar