(Last Updated On: 16. marts 2018)

Kære Leo

Tak for dit brev, som jeg har modtaget og læst med interesse.

Ligesom dig, er jeg og resten af kommunalbestyrelsen også optaget af at sikre de bedst mulige betingelser for at bo og leve i Stevns Kommune. Det er afgørende, at der tænkes fremad og langsigtet i planlægningsfasen, og derfor er det også relevant både at se på nuværende og kommende boligformer.

Alle undersøgelser peger på, at andelen af ældre på Stevns vil være stødt stigende de kommende år og der er derfor rigtig mange gode grunde til at bygge flere og bedre boliger egnet til det ældre segment.

Dette har kommunalbestyrelsen allerede taget de første skridt til, med Forslag til lokalplan 186, Strandroseparken i Strøby Egede. Her gives der mulighed for 95 boliger, hvoraf 35 af disse er rækkehuse i ét plan på omkring 110 kvadratmeter med en sydvendt have på 300 kvadratmeter. Boligerne er placeret ud til et grønt fællesareal, hvor regnvandshåndteringen er tænkt ind som en del af det rekreative område. Der planlægges også for 14 dobbelthuse, altså 28 boliger i to plan på omkring 140 kvadratmeter med 500 kvadratmeter grund. Denne type boliger vil egne sig til den nye børnefamilie, der køber bolig for første gang og også til det ældre par, der ønsker en lidt større have end de 300 kvadratmeter.

Samtidig oplever vi i øjeblikket stigende ønske om at udstykke og byudvikle flere andre steder i kommunen og her vil det være oplagt at indtænke gode, ældrevenlige boliger.

Med venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

 

Skriv en kommentar