(Last Updated On: 10. november 2020)

Stevns Kommune er i fuld gang med at se på, om tingene kan gøres anderledes i forhold til at sikre bedre forhold for planter og dyr på de kommunalt ejede arealer. Blandt andet er materielgården ved at omdanne flere kommunale arealer til arealer med biodiversitet i fokus. Det hele kommer dog ikke på en gang, men år for år vil vi stevnsboer opleve forandringer i hele kommunen.

Vi er dog også nødt til at se det som et fælles ansvar, for de kommunale arealer udgør ikke den største del, når det handler om arealer med græs. Her udgør de private villahaver det største, samlede areal, så hvis vi virkelig skal rykke på bedre forhold for dyr og planter, så er det ikke kun kommunen, der skal gøre tingene på nye måder. Så skal vi haveejerne også med. Og spørgsmålet er så om vi er klar til det?

I kommunen vil vi dog godt tage ansvaret på os ved at starte.

I forhold til det materiel, der benyttes i dagligdagen, så er der stort fokus på at udnytte det bedst muligt. Derfor kan maskinerne i vognparken omstilles alt efter, hvilken årstid det er – for eksempel bruges den samme maskine til at klippe græsrabatter, salte, rydde sne og feje cykelstier med. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at svare specifikt på omkostningerne som det efterlyses.

Overordnet kan jeg oplyse, at materielgårdens årige budget er på 14.377.000 kr.

Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar