(Last Updated On: 9. september 2019)

Når Stevns Kommune modtager en ansøgning om et byggeprojekt, så vejleder vi åbent og objektivt ansøgeren inden for de muligheder og rammer, der ligger i lovgivningen uanset, hvad det pågældende byggeprojekt indebærer.

Det betyder ikke, at vi har taget stilling til noget – om vi synes, at projektet er en god eller dårlig idé. Det mener jeg, vi har pligt til som kommune for at leve op til vores ansvar. Først når der foreligger en endelig ansøgning, starter den egentlige sagsbehandling.

I den konkrete sag arbejder vi lige nu med at undersøge en række ting, og først herefter kommer der en sag frem til politisk behandling i Plan, Miljø og Teknik, hvilket jeg forventer sker på mødet i udvalget den 24. september 2019.

Venlig hilsen
Birgitte JTK Nielsen
Centerchef i Teknik & Miljø
Stevns Kommune

Skriv en kommentar