(Last Updated On: 18. maj 2016)

Læserbreve-735x415Bestyrelsen for Østsjællands Museum har ikke, som påstået af Steffen Nordgaard, arbejdet indædt for at flytte placeringen af et besøgscenter til Højerup. Som formand for bestyrelsen bød jeg det velkomment, at man tænkte sig om en ekstra gang inden man tog som givet at placeringen i Højerup var den rigtige. Se mit læserbrev i Dagbladet fra marts 2015 og læserbrev fra Lars Asserhøj samme sted den 28. april 2015 under overskriften ”Uklogt hastværk om besøgscenter”.

Det, der skiller museumsbestyrelsen fra kommunalbestyrelsen i denne sag er alene beslutningsgrundlaget.

Vi er i museet vant til at gå grundigt til værks og undersøge fordele og ulemper ved flere muligheder inden vi beslutter os. Det bad vi kommunalbestyrelsen om også at gøre. Vi bad indtrængende om at der blev iværksat en sammenlignende analyse af placeringen i Boesdal, som vi kan se umiddelbart har fordele og ulemper, sat op i forhold til en placering i Højerup, som var det “automatiske” valg – fordi det er her turisterne allerede er.

Hvis vi har arbejdet “indædt” for noget, har det været at få et ordentligt beslutningsgrundlag. Herom har der igennem hele forløbet været fuldstændig enighed i Museets bestyrelse, hvilket vi skriftligt meddelte hele kommunalbestyrelsen efter et møde hos borgmesteren den 16. marts 2015. De placeringsplaner der var udarbejdede, dækker slet ikke alle de aspekter der bør undersøges inden en beslutning træffes. Man har aldrig stillet de relevante eksperter spørgsmålet: Hvor formidles verdensarven bedst? Jeg har altid kendt Steffen Nordgaard som en fornuftig mand, der ikke udtaler sig på løsagtigt grundlag. I denne situation havde det dog klædt ham at undersøge, hvad bestyrelsen for museet rent faktisk har arbejdet for. Det har ikke været hemmeligt.

Jens Carl Jørgensen

Formand for bestyrelsen i Østsjællands Museum

Skriv en kommentar