(Last Updated On: 18. januar 2017)

Stevns Kommune påskønner og værdsætter i høj grad det store arbejde, der bliver lavet i de frivillige foreninger – herunder også det arbejde, der bliver lavet i Strøbyhjemmets Pensionistforening til glæde for kommunens ældre.

Stevns Kommune har løbende måttet tilpasse udgifterne til de indtægter, som kommunen modtager fra staten og i dette års budget er også § 79-midlerne blevet reduceret til et mindre beløb.

Social- og Sundhedsudvalget har allerede besluttet at se på fordelingen af de samlede midler, der er til rådighed forud for ansøgningsprocessen i 2018, om der er grundlag for en justering på området.

Thor Grønbæk, løsgænger
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

 

Skriv en kommentar