(Last Updated On: 7. januar 2020)

Ældre bygninger, som for eksempel Strøbyhjemmet, har det med at fremkalde mange følelser, særligt når man begynder at se på en ændret brug af dem. Det er helt legitimt, og jeg har stor respekt for dem, der har mange minder fra Strøbyhjemmet.

Men det ændrer ikke på, at et flertal i kommunalbestyrelsen har et ønske om at sætte Strøbyhjemmet til salg.

Det er ikke unormalt, at en kommune køber og sælger ejendomme eller jord. Når det sker, så forberedes der en sag til Økonomiudvalget, hvor alle forhold beskrives – herunder hvilke servitutter der eventuelt er i en ejendom. Økonomiudvalget vil få forelagt en sag i første kvartal af 2020 om salg af Strøbyhjemmet, hvor også servitutterne og mulighed for ophævelse af disse indgår i sagsbehandlingen.

Med venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar