(Last Updated On: 25. februar 2019)

Jeg har haft lejlighed til at undersøge sagen. Jeg kan på ingen måde genkende det billede, du giver af ’dem imod os’ eller, at vi skulle have været ’afvisende og nedgørende’ i vores svar på henvendelsen om at fælde et birketræ. Vi har bestemt et stort ønske om at stå til rådighed og hjælpe kommunens borgere, men det er ikke ens betydende med, at vi altid kan give ret i det, vi bliver spurgt om.

Uanset træsorten og om et træ er sået af naturen eller af mennesker, så gælder den træpolitik, som er besluttet politisk. Den anviser bl.a. nogle retningslinjer for, hvornår vi fælder et træ.

I begrundelsen for det oprindelige ønske om at fælde træet, fik vi at vide, at det var på grund af skygge, nedfaldne blade og pollen, hvilket er noget, man skal kunne ’tåle’ inden for rimelighedens grænse som husejer i et område med mange omkringliggende haver. Vi mener, at det pågældende træ, som står på linje med andre træer, er inden for denne ’tåle’-grænse.

Jeg må desværre derfor fortælle, at vi ikke kan imødekomme dit ønske om at fælde træet.

Venlig hilsen
Birgitte JTK Nielsen
Centerchef, Teknik & Miljø

Skriv en kommentar