(Last Updated On: 28. juni 2019)

Vedrørende forholdene på Kystvejen for cyklisterne.

Vi har onsdag den 26. juni fulgt op på de punkter, du spørger til.

Som udgangspunkt har du ret i, at Kystvejen er smal og ikke levner meget plads til cyklister, men sådan er vejen nu engang. Det er også korrekt, at der har været gravet i siden af vejen, og at retableringen efterhånden er noget slidt.

Vi deler dog ikke din opfattelse af, at man ikke kan cykle der uden at vælte eller sidde fast, men vi medgiver, at det kan være utrygt og fremprovokere pludselige sving. Det kan skabe trafikfarlige situationer, og derfor har vi bedt vores asfaltleverandør om at reparere den revne og de sætninger der, hvor vejen reetableret. Dette skulle gerne ske inden for den næste uge.

Venlig hilsen

Flemming Petersen
Plan, Miljø og Teknik

Skriv en kommentar