(Last Updated On: 14. september 2021)

Kære Anne, det er vist lidt af en tilsnigelse, at Nyt Stevns sætter skatten op.

Vi har i budgetter tre år i træk bevist, at Stevns kommune kan driftes for en skatteprocent på 25 procent.

Hvilket ville havde betydet, at Stevnsborgerne ikke var blevet tvunget til at betale en strafsanktion til staten på 74,2 millioner kroner.

Jeg gentager 74,2 millioner kroner på over fire år.

Der resterer, når vi går ud af 2021, en strafsanktion på 46,5 millioner kroner.

Hvilket svarer til 2.000 kroner for hver Stevnsbo fra 0-100 år.

Den vil vi i Nyt Stevns for alt i verden forsøge at undgå eller minimere.

Vi så hellere de penge blive brugt hos vores lokale handlende.

Derfor har vi forsøgt at være flertalsgruppen imødekommende med et skatteforslag på 25,25 procent.

Vi har i Stevns kommune et driftsbudget, der er voldsomt ude af balance, hvilket vi på budgetseminar i august blev belært om, og at situationen er alvorlig.

Udsigten i budgetforslaget til førstebehandling fra administrationen viser nu, at Stevns kommune i 2024 kommer ud med underskud på driften, hvilket er ulovligt ifølge Indenrigsministeriet, og derudover mangler der omkring 40-45 millioner kroner til anlæg.

Så forslaget skal ses som en imødekommenhed, hvor vi stopper med at udvide driftsrammen, og sammen kulegraver økonomien for at få balance i økonomien igen.

Med venlig hilsen
Mogens Haugaard
Nyt Stevns

Skriv en kommentar