(Last Updated On: 21. juli 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Lars Klausen
Formand Stevns Turistforening

Stevns Kommunes beslutning om at indgå i den nye turistorganisation VisitSydsjællandMøn, har været livligt debatteret de seneste 8 måneder både i aviser, på kommunalbestyrelsesmøder og på såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling i Stevns Turistforening.

Arne Manleys debatindlæg på stevnsbladet.dk den 20. juli fortjener alligevel et par kommentarer.

Stevns Kommune har, støttet af et flertal i turistforeningens bestyrelse, vurderet, at en effektiv markedsføring af Stevns som turistdestination bedst varetages i regi af den nye tværkommunale turistorganisation VisitSydsjællandMøn. Tiden vil naturligvis vise, hvorvidt denne vurdering er rigtig, men indtil videre tror vi stadig på, at det vil vise sig at være en klog beslutning, også set i lyset af hvordan den regionale og nationale turismeindsats i øvrigt organiseres.

Det nuværende turistkontor i Rødvig vil også efter september 2015 fortsætte som havnekontor med en fuldtidsansat havnefoged, og det vil, hvis det står til turistforeningen, fortsat fungere som turistinformation i sommermånederne. Der vil derudover målrettet blive arbejdet for, at turistaktører i form af overnatningssteder, restauranter, museer m.fl. kan give vores turister en endnu mere kvalificeret og målrettet service, end den de allerede yder i dag.

Jeg har respekt for, at vi kan se forskelligt på visdommen i ovennævnte beslutning, men jeg har mindre respekt for, at vores nye dygtige direktør for VisitSydsjællandMøn, Martin Bender, på negativ vis skal ”hænges ud” for en beslutning, han hverken har lod eller del i al den stund, at Martin først er ansat efter Stevns Kommunes beslutning om at indgå i det nye fællesskab. Det er muligt, at Arne Manley har gennemført en langt professionelt liv uden at begå fejl, men jeg må tilstå, at jeg ikke selv tilhører denne sjældne kategori af mennesker.

Vedrørende bestyrelsen i VisitSydsjællandMøn kan jeg nævne, at vi i Stevns Turistforening er rigtig glade for den indflydelse, en bestyrelsesplads giver, og det uden smålig skelen til, at bestyrelsesarbejdet for samtlige bestyrelsesmedlemmer er rene ”interessetimer” uden løn og/eller honorar.

Til slut vil jeg sammen med Arne Manley glæde mig over, at vi ser en stadig voksende strøm af glade turister på Stevns, en udvikling, Stevns Turistforening vil gøre alt for, skal fortsætte med respekt for, at turismen skal udvikles ud fra bæredygtige principper, herunder ikke mindst i et positivt samspil med alle os, der har vores faste bopæl her på det skønne Stevns.

Med venlig hilsen
Lars Klausen

Skriv en kommentar