(Last Updated On: 29. juli 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Lars Klausen
Formand Stevns Turistforening

Kære Arne Manley,

Lad mig indledningsvis understrege, at jeg deler din bekymring vedr. nedlæggelsen af turistbureauet, og den deraf afledte udfordring med at servicere vores mange turister, der i dag besøger turistbureauet. Et punkt jeg også berørte i mit forrige indlæg ved at nævne, dels muligheden for en sommerinformation dels en opgradering af den service, der kan ydes af vores mange dygtige turistaktører m.fl.

Når Stevns Turistforening alligevel har støttet kommunens beslutning om at indgå i VisitSydsjællandMøn, skyldes det alene hensynet til, at vi ikke alene økonomisk magter de øgede krav vedr. markedsføring (af bl.a. vores verdensarv), øget digitalisering, produktudvikling, kompetenceudvikling af medarbejdere og turistaktører samt kvalitetsløft i udbudte services m.m.

Derudover er det en kendt sag, at de fleste af vores turister ikke er særligt fokuserede på kommunegrænser, men mere er interesserede i, at det område de besøger, kan tilbyde spændende oplevelser og attraktive attraktioner til mere end blot et par dages besøg, hvortil kommer, at flere og flere turister selv opsøger relevant information på nettet. Forhold der har været udførligt præsenteret og diskuteret på turistforeningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i hhv. april og januar, hvorfor jeg kun kan opfordre dig til at deltage i turistforeningens fremtidige generalforsamlinger, såfremt du ønsker indflydelse på foreningens daglige virke og beslutninger.

Jeg vil her også gentage, at der ikke er honorar eller aflønning tilknyttet deltagelse i VisitSydsjællandMøns bestyrelse.

Dette har ikke noget at gøre med, at vi i erkendelse af, at vi ikke efter april 2015 har turistfaglige medarbejdere ansat i turistforeningens regi, på vores ekstraordinære generalforsamling åbnede mulighed for at give et mindre honorar til bestyrelsesmedlemmer, der yder en særlig indsats. En mulighed vi endnu ikke har gjort brug af, men som vi i givet fald naturligvis skal stå til ansvar for overfor turistforeningens medlemmer.

Lad mig til slut understrege, at jeg ikke har udtalt mig om, hvorvidt du er fejlfri eller ej. Tværtimod har jeg konstateret, at det har jeg ingen anelse om, men jeg forsøgte blot i al stilfærdighed at opfordre dig til ikke at dømme Martin Benders kvalifikationer på et tilsvarende mangelfuldt grundlag.

Med venlig hilsen
Lars Klausen

 

Skriv en kommentar