(Last Updated On: 21. september 2021)

Det er ikke korrekt, at kommunen har anlagt området ved Kystvejen 270 til et nyt officielt biodiversitetsområde.

Området er holdt i overensstemmelse med Materielgårdens planer om mindre græsslåning generelt på de af Kommunens arealer, der egner sig til det. På disse arealer varierer hyppigheden af græsslåningen kombineret med forskellig pleje af arealerne.

Med hensyn til sommerhusområdet i Rødvig er det korrekt, at et enigt Plan- miljø og teknikudvalg har sat en øvre grænse på 150 m2 for størrelsen af de nye sommerhuse. Dette netop, for at undgå de meget store festsommerhuse og i respekt for det nærmiljø, i hvilket de nye sommerhuse skal indpasses i.

Hvad der kommer til at gælde for området ved Kystvejen 270 skal den videre proces vise, formødet med naboerne d. 6 viste tydelig utilfredshed over ønsket om at inddrage det kommunale areal til sommerhuse. Denne tilkendegivelse vil blive behandlet i de politiske grupper og i Plan- miljø og teknikudvalget. Her vil forskellige scenarier f.eks. sikring af udsigt for de nuværende sommerhusbeboere, reduktion af antallet af nye sommerhuse, bevaring af grønt område/grønne kiler og stisystem til kysten etc. blive diskuteret, udefra det ønske der ligger til grund fra politisk side og de ønsker der kommer fra lokal side.

Flemming Petersen
Formand Plan-, Miljø- og Teknikudvalget

Skriv en kommentar