(Last Updated On: 28. marts 2022)

Gældende ordning om afhentning af haveaffald for alle er et politisk valg og taksten for at få hentet haveaffald er 131 kr. årligt.

Hvis der er et politisk ønske om at afskaffe ordningen, kan den opsiges efter de vilkår, som kontrakten beskriver.

Den individuelle hjælp, man som borger har ret til, er beskrevet i diverse lovgivninger og kommunale servicestandarder. En ordning som du beskriver, har jeg svært ved at se for mig.

Den problemstilling du rejser er dog meget relevant og mange lignede spørgsmål kunne rejses.

Hvem skal pudse mine vinduer, vedligeholde min husfacade, hvad skal normeringerne være på plejehjemmene, osv. Grundlæggende handler det om at prioritere, hvad det offentlige skal tage sig af?

I den dialog er en gensidig forventningsafstemning vigtig. Som politiker/kommune er vi udfordret af, ikke at kunne gøre alt det, som vi gerne vil.

Derfor træffer vi politiske valg, prioriterer det vi vægter højest og tager det ansvar der følger med.

Jeg ser frem til fortsat dialog, både til ”dialog med borgmesteren på Rådhuset”, læserbreve og når vi ellers mødes.

Venlig hilsen
Henning Urban Dam
Borgmester

Skriv en kommentar