(Last Updated On: 20. juli 2018)

Når Stevns Kommune efter politisk beslutning starter en sag om ekspropriering, har vi en fast procedure, vi arbejder efter.

Et af de første skridt er at involvere de grundejere, som bliver berørt af eksproprieringen. Som ejer af Stevnsvej 124 er du ikke blevet involveret, fordi vi ikke skal ekspropriere noget af din jord. Hertil har vi den opfattelse, at de planlagte forandring af vejen kun påvirker adgangsforholdene til din ejendom i mindre grad. Forandringen af vejen ud for din ejendom sker i øvrigt på det eksisterende vejareal.

Du skriver, at vi ikke har svaret på henvendelser fra din advokat. Jeg har undersøgt sagen, og så vidt jeg kan se, er alle henvendelser besvaret. Hvis du er uenig i dette, og der er noget, jeg har overset, må du, eller din advokat, meget gerne genfremsende de pågældende henvendelser, så vi kan få tingene bragt i orden.

Du har sendt din henvendelse til os flere steder, så du må bære over med, at du får samme svar alle steder.

Jacob Asbjørn Jacobsen
Leder af Vej & Materielgård
Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar