(Last Updated On: 9. september 2019)

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 blev det besluttet at nedlægge bus 255.

Da busruten blev oprettet, var det efter et ønske om at betjene vores landsbyer med ekstra kollektiv trafik.

Realiteten blev, at busruten ikke blev benyttet i den grad, som vi forventede. Det forholdsvise lave passagertal gjorde, at vi nedlagde ruten til fordel for andet i den kommunale service.

Men vi er samtidig klar over, et enhver forringelse i den offentlige service har konsekvenser for brugerne, ligesom den problemstilling du her rejser og som tidligere er rejst af lokale brugere af ruten.

Vi prøver til stadighed at få enderne til at mødes i en udfordret kommunal økonomi, hvilket vi er i gang med lige nu, med budgettet for 2020 og årene frem.

Med venlig hilsen
Flemming Petersen
Formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget i Stevns Kommune

Skriv en kommentar