(Last Updated On: 12. april 2021)

En udpegning i kommuneplanen af et areal til skovrejsning er en mulighed for udnyttelse af arealet, den enkelte grundejer har, og ikke en pligt.

I lyset af, at der ønskes mere skovrejsning nationalt, men også lokalt på Stevns, har vi udpeget omkring 7 procent mere areal til skovrejsning, i forhold til den kommuneplan vi forlader ved årsskiftet.

På spørgsmålet om, hvor træerne skal stå er det korte svar, at udpegningerne bestemmer hvor. Men det er stadig, den enkelte grundejer der i sin ejendomsret, bestemmer om der kommer skov.

Solcellerne på Multihuset fungerer, ligesom dem på Store Heddinge skole gør og i henhold til den lovgivning, de opgøres under.

Flemming Petersen
Formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget

Skriv en kommentar