(Last Updated On: 9. juli 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Steen S. Hansen
Gruppeformand for Socialdemokraterne på Stevns

Stevnsbladet bragte i sidste uge et læserbrev fra Flemming Sten Petersen, som i sit læserbrev gav udtryk for, at han var imod den sydlige forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet.

Indlægget i Stevnsbladet havde været forelagt borgmestrene i henholdsvis Køge og Stevns kommune, og de havde begge afslået at kommentere de ”personlige udfald i læserbrevet”, hvilket jeg har forståelse for.

Jeg vil dog ikke undlade at kommentere dine påstande i læserbrevet om vejen og vil bare til oplysning nævne, at der er flere fordele med etablering af den sydlige linjeføring, som udover at skabe forbindelse til Sydmotorvejen også skal videreføres til Vestmotorvejen.

Det er vores vigtigste opgave som politikere at sikre, at folk også i fremtiden vil bosætte sig på Stevns og den opgave skal vi tage på os. Vi ved, at adgang til det overordnede motorvejsnet er vigtigt for pendlerne, når de vælger bopæl i forhold til deres arbejdsplads. Derfor skal vi have en adgang til motorvejsnettet og adgangen til Stevns skal være direkte og ikke gennem byer.

Det sikrer vi ved den sydlige linjeføring og faktuelt er der samlet mere end 12.500 trafikdøgnsbiler, der passerer krydsene ved Magleby/Klippinge og rundkørslen ved Hårlev/Tingvej. Alle de biler, som har ærinde vest eller nord for Køge kan alle døgnets 24 timer med fordel køre ad den sydlige linjeføring og sparre 4 til 5 minutters køretid hver vej. Den sparede køretid i spidsbelastningsperioderne er langt højere.

Stevns kommune har netop modtaget en økonomisk analyse og den samfundsmæssige nytteværdi af den sydlige linjeføring. Denne analyse er positiv i forhold til allerede vedtagne vejprojekter på Sjælland og har netop været medvirkende til, at vi nu efter mere end 20 år har fået sat fokus på sagen i vores samarbejde med de øvrige borgmestre i Region Sjælland.

En vejføring fra Stevns til det overordnede motorvejsnet er forudsætningen for, at vi kan udvikle Stevns, og jeg vil ikke undlade afslutningsvis at nævne, at vejføringen også vil have en positiv påvirkning på huspriser, et bedre beskatningsgrundlag, bedre muligheder for vores erhvervsliv etc. etc.

Jeg står til enhver tid til rådighed for et møde om sagen og stiller gerne op til personlige eller borgermøder om sagen, hvor jeg vil fremlægge mine/vores argumenter for den sydlige linjeføring.

Med venlig hilsen

Steen S. Hansen

Skriv en kommentar