(Last Updated On: 14. september 2021)

Det er helt korrekt, når I skriver, at der ingen beslutning er om at droppe skydebanen i Stevnshallen, det ville jo fremgå af mødereferatet. Men det er ikke det samme som, at I har besluttet jer for at gøre det ved førstkommende lejlighed.

I er jo i flere forskellige medier godt i gang med at fremføre urigtige oplysninger om skytteforeningernes ønsker til indretningen.

Jeg må henlede opmærksomheden på, at Stevns kommune ved AET-udvalget i mødereferat fra den 11. november 2020 skriver at:

– Den nye hal skal som minimum indeholde alle de nuværende faciliteter.
– En hal for alle – åbenhed og tryghed.
– Brugerindflydelse gennem hele processen.

Måske AET udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen vil forklare alle os andre, hvordan lokaler, der på ingen måde kan godkendes af myndighederne som skydebane, kan modsvare de nuværende faciliteter.

Og måske Mikkel Lundemann Rasmussen kan indse, at et fra skytteforeningerne ytret ønske om separat indgang, kan have noget at gøre med tryghed for ikke-skytter, der benytter hallen.

Det drejer sig jo ikke om et krav fra skytterne, derimod en hensyntagen til andre brugere af hallen, hvilket i AET udvalgets udlægning er blevet til, at skytterne ønsker 100 procent uafhængighed fra hallens øvrige aktiviteter.

Venlig hilsen
Jens Dahl
Elverhøjvej 6
Hellested

Skriv en kommentar