(Last Updated On: 19. juli 2019)

Tak for din henvendelse, som rigtigt godt illustrerer, hvor vanskeligt det er at forene de mange ting, som vi som kommune skal varetage.

Som oplyst til Karen-Margrethe Olsen i forrige uge i Stevnsbladet, så vil den nødvendige renovering af Strøbyhjemmet være en bekostelig affære i et hus, hvor vi af mange årsager i øvrigt heller ikke kan udnytte samtlige ledige kvadratmeter.

Vi arbejder derfor på at finde en alternativ placering af de mange gode aktiviteter i huset. I den forbindelse kan oplyses, at hele Kommunalbestyrelsen har stor fokus på at sikre gode forhold for alle brugere og frivillige i huset.

Du efterlyser blandt andet også information om, hvad der sker. Til det kan jeg oplyse, at kommunen efter hvad jeg ved faktisk i forsommeren allerede været i dialog med samtlige nuværende brugere og foreninger i Strøbyhjemmet. Dette for at sikre en god proces og for at høre om jeres behov og ønsker.

Det er mit personlige håb, at vi får en politisk afklaring om husets fremtid i dette efterår.

Med venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar