(Last Updated On: 11. august 2020)

Ansøgningen om nedlæggelse af stien mellem Nimgårdsvej og Brinkholmsvej kommer på Plan, Miljø og Teknikudvalgets møde den 18 august.

Her vil udvalget behandle sagen på et oplyst grundlag, herunder med de indsigelser og bekymringer grundejerforeningerne har indsendt. Og igen, vi arbejder ikke målrettet på at nedlægge stien. Kommunen har ikke startet sagen og vi har ingen interesse i at nedlægge stien. Men vi skal behandle ansøgningen på lige fod med andre lignende ansøgninger og det sker den 18. august.

Flemming Petersen
Formand for PMT

Skriv en kommentar