(Last Updated On: 27. oktober 2020)

Pleje af kommunens arealer – herunder vejrabatter – er en balancegang mellem biodiversitet, trafiksikkerhed og gældende lovgivning. I nogle tilfælde må trafiksikkerheden komme i første række, og vejgrøfter og -rabatter er en del af vejen, ”et teknisk anlæg”, og dermed noget vi løbende skal vedligeholde.

I Stevns Kommune slår vi græsset i vejgrøfter og -rabatter i to forskellige bredder tidligt forår og sent efterår udenfor blomstringsperioden. Det øger trafiksikkerheden.

På mange af kommunens grønne arealer, som ikke er grøfter og rabatter, har vi ændret i vores pleje. Der bliver slået mindre græs og der er plantet bi-venlige blomster. Det er noget vi arbejder med løbende.

Min opfordring skal være, at vi hver især, i vores egne haver, overvejer, hvordan vi kan skabe mere biodiversitet og passe bedre på insekterne – inspiration kan for eksempel findes på denne hjemmeside vildmedvilje.dk/vilde-partnere

Anette Mortensen
Borgmester
Stevns Kommune

Skriv en kommentar