(Last Updated On: 6. juli 2020)

Når vi slår vores vejrabatter og grøftekant, ser vi på tre hensyn ud fra den betragtning, at vi vil slå så lidt som muligt. For det første er der trafiksikkerhed, dernæst beliggenhed i forhold til omgivelserne og endelige er der hensynet til naturen.

Grøfter og rabatter er en del af vejens anlæg og skal blandt andet sikre afledning af vand. Rabatterne langs skole- og cykelstier slås også af hensyn til børn og andre gående og cyklendes sikkerhed.

Ligger rabat eller grøftekant op til en frøgræsmark, skal vi slå græsset. Sådan er lovgivningen, og vi må ikke lade være, selvom vi gerne ville.

Endelig er der hensynet til naturen. Vi forsøger at slå græsset så skånsomt som muligt ved ikke at slå i fuld bredde første gang. Under hensynet til naturen vægter også, at vi ved græsslåning bekæmper visse invasive planter som f.eks. vild kørvel og draphavre. Det er desuden Materielgårdens oplevelse, at der efter slåning bliver bedre plads til andre arter en blot græs. Slåning kan være med til at give variation og i næringsrige grøftekanter kan andre arter få en bedre chance i kampen mod græsset.

For at komme naturen i møde har Stevns Kommune udlagt næsten to hektar jord som bivenlige arealer, og giver derved naturen lidt mere plads. På arealerne er der ro og god plads for alle insekter og mindre dyr samt stor artsmangfoldighed.

Anette Mortensen
Borgmester
Stevns Kommune

Skriv en kommentar