(Last Updated On: 6. april 2018)

Kære Helen

I Nyt Stevns er vi glade for, at flertalsgruppen nu har en vision om, at der skal være plejehjemspladser i alle fire udviklingsbyer. Det er vi helt enige i.

Sagen drøftede vi på sidste udvalgsmøde, hvor jeg gjorde opmærksom på, at vi i Nyt Stevns har en mere konkret vision, nemlig at de 25 pladser på Plushøj skal bevares.

Den allerede igangsatte udfasningsplan betyder, at Sydstevns ved udgangen af 2019 har mistet 31 plejehjemspladser på Stevnshøj og Plushøj tilsammen. Det er vi i Nyt Stevns bekymrede over og mener, at udfasningen bør stoppes hurtigst muligt. Derfor har vi travlt.

Nyt Stevns har allerede peget på, at Stevns Kommune bruger unødvendigt mange penge på at drive Verdensarv Stevns, som kan drives under ØSM’s ledelse. Verdensarv Stevns er et “nice to have” – plejecentre “need to have”.

Nyt Stevns bidrager meget gerne til et budget 2019 i balance med flere gode forslag. Køerne bliver klappet hver dag.

Venligst

Mogens Haugaard
Kommunalbestyrelsesmedlem, NYT Stevns

 

Skriv en kommentar