(Last Updated On: 8. januar 2019)

Vedrørende tilbygning til Store Heddinge Dampvaskeri (DFD): Jeg har forsøgt at finde dine to henvendelser fra 2015. Det har ikke været umiddelbart muligt, og jeg skal derfor straks beklage, at du ikke har fået et svar, som du er berettiget til.

Jeg forstår godt din bekymring for området, men de ændringer, vi har givet tilladelse til her, har, udover at optimere DFD’s drift, netop til formål at dæmpe de gener, beboerne i området har påpeget løbende og ved nabomøde den 28. november 2018. Blandt andet mindskes støjgener ved transport af vasketøjsbure ved, at DFD etablerer nye, lufttætte sluser til ind- og udlevering.

Belysningsgener mindsker DFD med ny belysning, der er rettet mod facaden og ved at opsætte folie i vinduespartier. DFD etablerer også en skærmvæg, der mindsker indkig og belysningsgener. Sidst kan nævnes, at lugt- og dampgener mindskes ved nye tekniske tiltag samt ved, at det beskidte vasketøj håndteres indendørs i den nye tilbygning.

Der har været vaskeri på Bjælkerupvej siden 1949, så når vi behandler ansøgninger fra vaskeriet (DFD), skal det ses i det lys. DFD ligger i en kommuneplanlagt erhvervsramme 1E8, der fastlægger området til lettere industri og lagervirksomhed med krav om hensyn til, at det ligger op til et beboelsesområde.

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med DFD, hvor der har været en konstruktiv dialog om at tilpasse projektet og behandle udvidelsen som en mulighed for at gøre forholdene bedre for dampvaskeriets naboer.

Birgitte J.T.K. Nielsen
Centerchef, Teknik & Miljø
Stevns Kommune

Skriv en kommentar